вторник, септември 06, 2005

Китай и… изчезващите българи

Китай и… изчезващите българи

Напоследък много се пише и говори за нарастващата роля на Китай в световната икономика. Вероятно с право. Страната вече заема шесто място в света по икономическа продукция, във военно отношение е трета сила (включително по военен бюджет), развива се активно като развоен център и с иновациите си според някои автори дори започва да застрашава хегемонията на САЩ. За 2004-та година това е страната с втора по обем след САЩ консумация на нефтопродукти, 8.2 % от световната консумация за 2004.

Медалът обаче има и друга страна. Китай като цяло остава страна с бързо увеличаващи се различия между града и селото, между индустриализираните и незасегнатите от този процес зони. Страната продължава да представлява странен паноптикум от смес между противоположности. От една страна, всяка година близо 10 милиона души се заселват за постоянно в градовете, което води до най-бързия абсолютен ръст на урбанизация в света. От друга обаче, инфраструктурата на съществуващите агломерации не е в състояние да посрещне това чудовищно увеличение, което продължава вече с години. Като пряка последица, създават се условия за възникване на епидемии, които в Европа не са се срещали от векове. Все още е пресен споменът за епидемията от т. нар. „птичи грип“ или атипичната пневмония (SARS), които тръгнаха от Китай. Правителството, както може да се очаква от една централизирана система, взе драконовски мерки срещу разпространението на епидемиите. През 2002 то дори обкръжи с войски няколко изолирани жилищни блока, в които се смяташе че е възникнала епидемията и предупреди, че всеки опит за напускане на зданията ще завърши с разстрел на място. Макар и този подход да не е демократичен въобще, той доведе до прекъсване на разпространението на болестта и спести на Китай огромни финансови и социални нещастия.

Напоследък пак се заговори за SARS и Световната Здравна Организация прави проверка на някои информации, че са регистрирани нови случаи на това заболяване, което предизвиква асоциация с чумните епидемии от Средновековието.

През последната година Китай не бе пощаден и от случаи на т. нар. „луда крава“. Страната е известна с опита си да използва повсеместно генетично модифицирани храни. От няколко дни Китай е отново средоточие на медийно внимание, този път с информация, че се е появило тайнствено заболяване по свинете, което до момента е предизвикало смъртта на 34 души. Какво следва от всичко това?

Производство на непроверено свинско месо в Китай

Снимка: Ройтерс

Текстът на Le Monde под снимката на Ройтерс е красноречив:

„Продавачка подготвя свинско месо в един от пазарите на Пекин. Кръвната треска предизвикана от консумацията на свинско месо до момента уби 34 души. Болестта засега е засегнала 155 села, но някои фермери все пак отказват да заровят в земята заразените животни.“

В желанието си да индустриализира страната, да осигури поминък и известно благоденствие за колкото се може повече китайци, правителството неминуемо допуска диспропорции в развитието както на икономиката, така и на зависещите от нея сектори и предимно на здравеопазването. Както показва опита на най-напредналите страни в света, това се оказва най-скъпия сектор на съвременното общество. Дори САЩ, с огромните си финансови ресурси не са в състояние да гарантират всеобщо безплатно или дори частично безплатно здравеопазване за населението си. Какво остава за една страна с население около четири пъти по-голямо от това на Северна Америка. В момента Китай прилича на армия, която атакува врага така устремно, че обозът не може да догони основните сили. Рано или късно това ще доведе до прекъсване на връзките, отслабване и кой знае, може би до поражение. От гледна точка на разглежданата тема обаче, последиците от устремната урбанизация на страната могат да бъдат трагични за целия свят. Появата на „екзотични“ заболявания, които не се поддават на лечение с познатите ни средства все още е половин беда, доколкото тяхното разпространение все пак може малко или повече да бъде контролирано. В случая с кръвната треска обаче става дума за повтаряща се атака (след птичия грип и лудата крава) срещу един от основните компоненти на хранителната верига на Земята. Последиците от такова развитие не могат да бъдат предвидени дори и приблизително. Повторението на тенденцията към разпространение на зарази по основни хранителни компоненти в съчетание с увеличаващата се популация в световен мащаб може да предизвика тръпки и по гърба на мраморна статуя. Защото хората трябва да се хранят всеки ден и последиците от растящата уязвимост на храните, които поглъщаме са действително непредвидими.

Отсега мога да предвидя реакцията на някои читатели, като например „Какво толкова се е случило – 34 китаеца по-малко…“ или „Китай е така далеч…“. И това ще бъде сериозна грешка. Истината е, че вече не съществува такова нещо като „далеч“. Да си припомним какво струваше на Канада епидемията от атипична пневмония през 2003, въпреки всички взети мерки за сигурност, въпреки факта, че болниците в Торонто приличаха на заразена зона от научнофантастичен филм. Илюзия би било да разчитаме, че разстоянието ще ни запази. Има и друго. Поради спецификата на нашите хранителни навици свинското е един от водещите месни компоненти в хранителния режим на българина. Ако се наложи да го премахнем от менюто си, дори и за определен период от време, това би било събитие с непредвидими последици за и без това хилавото ни, едва кретащо селско стопанство и нацията като цяло.

Какво би трябвало да направим тук, в България, ако искаме поне да намалим рисковете, свързани с консумацията на заразени храни? Преди всичко, необходимо е да се проявява завишено внимание при внос на месо и месни продукти от други страни. Печално известните случаи с внос на зеленясали пилешки бутчета и салами с отдавна изтекла годност и с променена дата на трайност досега можеха да бъдат приети като нещо, което вече не предизвиква кой-знае какво внимание. Каточели хората свикнаха с това и малко или много … се отчаяха от невниманието, което демонстрират отговорните органи у нас. Подобно поведение в бъдеще обаче, би следвало да се третира като действие, насочено срещу физическото оцеляване на нацията. С други думи, трябва не само да се прилага наличната нормативна база, но и да се създадат предпоставки за тотална нетърпимост към недобросъвестни вносители, които в името на печалбите си излагат на риск здравето и физическото съществуване на нацията. Убеден съм, че няма да бъде пресилено ако подобни закононарушения бъдат разглеждани като национално предателство. Щом можем да приемаме като пример законодателството на други страни, щом можем да си служим за щяло и нещяло с аргументи като „Да, ама така правят в Европа…“, защо да не се поучим от позитивния опит на Китай? Първия вносител, който вкара в България заразено месо да бъде осъден „хуманно“ на доживотен затвор за заговор срещу нацията! Убеден съм, че тази реплика ще я чуят бързо и другите мераклии за бързо забогатяване. Вие не сте ли?

Напълно осъзнавам, че предложеното може да прозвучи „изсилено“. Имам обаче един единствен въпрос към всеки бабаит, който гледа по този начин на нещата. Ето го:

„Как ще реагирате, ако член на вашето семейство стане първата жертва на някоя екзотична азиатска болест, донесена от парче вмирисано свинско?“

Защото у нас всичко придобива стойност когато се погледне от лична гледна точка. А обществото… него кучета го яли! Само че, ако тези неизлечими хранителни заболявания се появят, кой може да гарантира, че и семейството на самия вносител няма да понесе последиците от това. Защото вирусите си нямат друга работа освен да се плодят и… да мутират. И току виж нападнали и някой от тези, които са се „облажили“ от вноса на такива продукти. А това, както се досещате, вече е недопустимо!

Впрочем, не е ли по-добре да не се стига до това положение? Категорично да! Необходимо е само този път поне държавата да изпревари заплахата. Иначе е много вероятно понятието „българин“ да бъде вписано в книгата на изчезващите видове по следния начин: „Нация от егоисти-балами, изчезнала в началото на 21 век в следствие на неконтролируема консумация на отровни храни“.

Бррр…, ама че перспектива, а?

© Захари Христов Върбанов Всички права запазени.