понеделник, август 22, 2005

Блог и Бизнес

Блог и Бизнес

Напоследък блог-феноменът предизвиква все повече интерес както сред професионалните журналисти, така и в бизнес-средите, които са заинтересовани от нови форми на реклама и осигуряване на интерактивност при взаимодействието им с читателите-потребители. 

Доколкото и двете сфери, журналистиката и бизнесът, се нуждаят от свежи идеи, за да осигурят възпроизводството и еволюцията си, това не е учудващо. Странно е приемането или отхвърлянето на блог-феномена от страна на цели категории журналисти, както и диаметрално противоположните оценки, които се срещат напоследък за бизнес-приложимостта на блога. 

С появата на блог-идеята тя бе посрещната “на нож” от голяма част от пишещите братя по света. Чуха се реплики, че това никога не може да бъде журналистика, защото се прави от непрофесионалисти. Трябва да признаем, че това е малко странен аргумент. Без претенции за научност на определението, можем да приемем, че журналистиката е професионална дейност за осигуряване на информираност на обществото за процесите, които протичат в него, в съответствие с определени предварително дефинирани критерии. 

Дотук дефиницията напълно отразява това, което се опитват да правят журналистическите блогове. Има обаче и различия. Професионалната журналистика съдържа иманентно в себе си оценъчен елемент по отношение на поднасяната информация, базиран на определени, предварително дефинирани критерии, за които съответният журналист се е подготвял дълго и упорито. Тези критерии, в съчетание с чувството за отговорност, обективност и непредубеденост създават тънката разлика между това, което прави от всеки журналист професионалист, но естествено не е присъщо на блог-репортерите. 

Казаното дотук като че ли потвърждава виждането, че от всеки гражданин репортер не става. Дали наистина това е това, и въобще, коректно ли е да задаваме въпроса по този начин? 

Съществуването на големи, световно значими журналистически блогове като Google Weblog, Yahoo! Search blog, Microsoft engineer’s weblog, IBM internal blog и Fastlane, сами по себе си доказват виталността на идеята за репортера-гражданин, който отразява събитието от своя гледна точка. В много от случаите тя е по-богата и нюансирана от тази на официалните медии. В добавка към това, да дадем възможност на хората да разказват за това, което им се случва, може да се окаже революционна възможност за осигуряване на репортерско присъствие навсякъде - нещо, което нито една медия не може да си позволи. Това е една от водещите идеи на феноменалния OhmyNews с неговите 30 000 репортери по цял свят и би трябвало да бъде двигателят на всяко електронно информационно издание. 

В бизнеса или в журналистиката, движещото начало по отношение на информацията е едно и също: хората са най-подходящи за ролята на репортери, доколкото те са тези, които изживяват реалността и могат да разкажат за нея. Ползите за журналистиката от такъв един подход са почти очевидни: по-голяма прозрачност, повече доверие в казаното, разнообразие на изложените мнения и т.н. Същото би важило евентуално и по отношение на бизнесите, решили да инвестират в блог-идеята. 

Възражението срещу последното е, че обичайната семплост на изказа, характеризираща непрофесионалното поднасяне на информацията, би била слабо притегателна като стратегия за реклама. Възраженията, че изказаното свободно от потребителите мнение би послужило като стимул за усъвършенстване на продукцията и като знак за прозрачност и доверие в пазара обикновено не се приемат. Страхът, че критичността на потребителите ще разруши търговския имидж на продукта е твърде силен. Друг е въпросът дали наистина такава критика не би имала основание. В много случаи продуктите или услугите наистина са лоши и продължават да съществуват единствено благодарение на умели рекламни и търговски трикове. 

Изводът е: Защо да не опитаме? Дотук като че ли никой не е успял да докаже, че не си заслужава. 

Нека не забравяме и друга една важна страна на блога. Той е мощно средство за определяне на обществените взаимоотношения. Съобщение, написано от ръководството на едно предприятие, може да отразява идеала на този бизнес. Но когато текстът е написан в първо лице единствено число от участник в събитието и отразява какво този човек мисли за събитието, почти сигурно е, че въздействието на съобщението ще е по-голямо от официалната бележка. 

Още повече, в рамките на самите организации блогът може да послужи като отличен канал за управление на информацията, за регистриране на неформални идеи, за разработване на групови проекти и осигуряване на перманентна обратна връзка с клиенти, доставчици, работници, рекламодатели и партньори. 

Това е стратегическата визия на компании, които искат да станат по-видими и достъпни за обществото. В този аспект, добре е да си припомним, че потребителят е винаги прав. 

ЗАХАРИ ВЪРБАНОВ