вторник, януари 20, 2009

Автобиография на Захари Върбанов - Zahari Varbanov's Resume

Автобиография на Захари Върбанов - Zahari Varbanov's Resume


Автобиография

Лични данни и информация за контакт

Лични данни
Име Захари Христов Върбанов
Дата на раждане 22 August 1960
Пол мъж
Семейно положение - женен
Шофьорска книжка Да
Военна служба отслужил

Информация за контакт
Град София, кв. Симеоново
Област София
Телефон: (2) 961-1585
Мобилен: 0886-311581
E-mail zvarbanov@gmail.com
Предпочитан начин за установяване на контакт Телефон
Допълнителна информация
Личен автомобил, който може да се ползва за работа Да

Предпочитания и цели
Предпочитан бизнес сектор интернет, е-търговия
консултантска дейност
маркетинг, реклама, връзки с общ.
медии
организации с нест. цел
Предпочитано местоположение София
Предпочитана длъжност Разработване и развитие на бизнес. Анализи.
Предпочитан тип компания Без предпочитания
Предпочитан тип заетост длъжност на пълно работно време
под-изпълнител, свободна практика
Минимална очаквана заплата (нето, лв.) 2000
Възможност за преместване Не

Професионален опит
Период на наемане November 2006 - до момента
Компания
Бизнес сектор банки, финанси, инвестиционна дейност
Местоположение София
Длъжност: Онлайн инвестиране в системата на FOREX
Задължения и отговорности От повече от две години се занимавам с онлайн инвестиции във FOREX (Foreign Exchange). Работя за своя сметка и със собствени средства.

Период на наемане February 2006 - November 2006
Компания Customer Care Bulgaria
Canadian company working IN and FROM Bulgaria
Бизнес сектор други
Местоположение Sofia
Длъжност Director of Business Development
Ниво в йерархията Висше управленско ниво
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Създава връзки с местни бизнеси и банки, води преговорите с тях, координира стратегията на приложение на бизнес инициативите. Създава предпоставки за разрастване на бизнеса и допринася за реализацията им.
Работа извън страната Да

Период на наемане March 2004 - December 2005
Компания Вестник ПАРИ
Бизнес сектор медии
Местоположение София
Длъжност WEB and Multimedia Coordinator
Ниво в йерархията Висше управленско ниво
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Отговорности: създаване на концепция за новия сайт на вестника, координация и управление на процеса на създаване на сaйта, подбор на необходимия персонал, разпределение на задачите, дефиниране на стратегията на сайта и начините за неговото развитие и обогатяване. Отговорен за обучението на персонала за публикуване на новия сайт, както и за координацията на този процес с новата Електронна документообработваща система на вестника. Ръководи отделите „Преводи” и „Интернет” и координира съвместната работа с IT отдела. Отговаря за създаване и координиране на връзки, както и за генериране на идеи и планиране развитието на бизнес инициативи и взаимоотношения с чуждестранните партньори на вестника, както и за развитие на бизнес взаимоотношенията с други партньори от България.

Период на наемане January 2004 - March 2004
Компания Bianor Ltd
Бизнес сектор информационни технологии
Местоположение Sofia
Длъжност Account Manager
Ниво в йерархията Средно управленско ниво
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Отговорен за управлението и развитието на взаимоотношениета с най-големия клиент на компанията от САЩ. Координиране на съвместните дейности, преговори с клиенти и партньори, поддръжка на дистанционна комуникация от всякакъв характер с тях, проверка на документацията по договора и синхронизация на работния процес с очакванията, залегнали в договора.

Период на наемане November 2003 - December 2003
Компания OXY Publishing House, Greece
Бизнес сектор маркетинг, реклама, връзки с общ.
Местоположение София
Длъжност Представител за България
Ниво в йерархията Висше управленско ниво
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Организация и реализация на всички бизнес-инициативи в България. Срещи и преговори с български партньори, сключване и реализация на договори. Маркетинг проучвания и анализи. Координация на взаимодействието с гръцкия инвеститор. Генериране на бизнес-идеи и участие в реализацията им.
Период на наемане September 2002 - July 2003
Компания CIBC-Canadian Imperial Bank of Commerce
Бизнес сектор компютърна техника-софтуер
Местоположение Toronto, Ontario Canada
Длъжност Quality Assurance (QA) Specialist
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Работа като тестер от френски към английски и обратно с Mercury's Test Director за автоматично и ръчно тестване на банков софтуер. Работата бе пряко свързана с проверката на новия WEB сайт на CIBC.
Работа извън страната Да

Период на наемане July 2002 - July 2003
Компания Върховен Съд на Канада
Бизнес сектор образование, обучение, библ. дейност
Местоположение Торонто
Длъжност Компютърен инструктор на съдиите от Върховния съд на Канада
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост длъжност на непълно работно време
Задължения и отговорности Работа на контракт за Caron Training Academy, Ottawa. Персонализирано обучение на съдии от Върховния съд на Канада как да си служат с персонален компютър и с някои видове компютърни програми.
Работа извън страната Да

Период на наемане May 2002 - October 2002
Компания Comspec
Бизнес сектор компютърна техника-софтуер
Местоположение Toronto
Длъжност Quality Assurance (QA) Specialist
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Работа като тестер от френски към английски и обратно с Mercury's Test Director за автоматично и ръчно тестване на сайта на Hewlett-Packard. Работата бе пряко свързана с проверката на новия търговски WEB сайт на НР. Изготвяне на отчети за някои проблеми, свъзани с функционирането, сигурността и общия вид на сайта.
Работа извън страната Да

Период на наемане January 1999 - October 2001
Компания Quebec-Amerique - Издателска къща
Бизнес сектор интернет, е-търговия
Местоположение Монреал, Канада
Длъжност Webmaster
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Поддръжка, актуализиране на съдържанието и добавяне на нови страници на сайта на компанията, който включва повече от 8 000 активни страници в три подраздела. URL: http://www.servicevie.com
Работа извън страната Да

Период на наемане February 1994 - September 2001
Компания Nestor Communication
Бизнес сектор консултантска дейност
Местоположение Montreal
Длъжност Учредител и менаджер
Ниво в йерархията Висше управленско ниво
Тип заетост под-изпълнител, свободна практика
Задължения и отговорности Издирване на научно-техническа, търговска и друга информация по Интернет. Анализ на данните, систематизиране и обработка на първичните източници. Ако клиента желае - синтез на получените резултати. Подпомагане при вземане на решения и представяне на информацията "в перспектива". Основни клиенти: World Trade Center, Montrеal; University of Montreal; University of Quebec in Montreal; College Boi-de Boulogne, Montreal; Quebec-Amerique, Publishing House ...
Работа извън страната Да

Период на наемане September 1993 - June 1997
Компания UQAM - Университет на Квебек в Монреал
Бизнес сектор образование, обучение, библ. дейност
Местоположение Montreal
Длъжност Асистент и сътрудник в изследванията
Ниво в йерархията Експертен персонал без ръководни функции
Тип заетост длъжност на непълно работно време
Задължения и отговорности Участие в 16 контракта с различни катедри на факултета по Педагогика и Подготовка на учители. Паралелно с това бях редовен студент в същия факултет.
Работа извън страната Да

Период на наемане September 1984 - February 1990
Компания СУ Св. Климент Охридски
Бизнес сектор образование, обучение, библ. дейност
Местоположение София
Длъжност Научен сътрудник IIра степен
Ниво в йерархията Средно управленско ниво
Тип заетост длъжност на пълно работно време
Задължения и отговорности Научен секретар на експертната лаборатория по Използване на компютърни технологии в образованието

Образование

ВУЗ

ВУЗ Universite du Quebec а Montreal (UQAM)
Период на обучение 1992 - 1996
Степен Магистър
Специалност Педагогика
Основни изучавани дисциплини Comparative analysis of the organization of Teacher Education at the University of Quebec in Montreal (UQAM) and the University of Sofia “St. Kliment Ohridski”;

Adult Education and Comparative Education
ВУЗ Universite du Quebec а Montreal (UQAM)
Период на обучение 1991 - 1992
Степен друго
Специалност Друго
Основни изучавани дисциплини 10 курса по френски език и култура
ВУЗ Софийски университет
Период на обучение 1978 - 1983
Степен Магистър
Специалност Педагогика

Колеж/Полувисше учебно заведение
Колеж/Полувисше учебно заведение Canadian Business College, Toronto
Период на обучение 2001 - 2002
Специалност Компютърни системи, Компютърни технологии
Основни изучавани дисциплини Oracle8i Database Administrator (DBA)

Колеж/Полувисше учебно заведение Herzing College, Toronto
Период на обучение 2001 - 2001
Специалност Компютърни системи, Компютърни технологии
Основни изучавани дисциплини NT & UNIX courses

Допълнителни умения, знания и постижения

Езици Български - майчин
Английски - отлично
Френски - отлично
Руски - много добро владеене

Компютърни умения
Adobe Acrobat
Adobe PageMaker
AmiPro
Dreamweaver
Eudora
Hardware
HTML
Internet (e-mail www)
MacOS
MS FrontPage
MS Outlook
MS Project
MS Publisher
MS Works
MS-DOS
Netscape Navigator
OCR programs (Recognita Fine Reader)
OpenOffice.org
Paintshop Pro
Palm OS
QuarkXpress
Spread sheet programs (Excel Quattro)
Unix/Linux (user level)
Video editing and montage programs
Windows 2000
Windows 3.x
Windows 9x
Windows XP
Word processing
Word processing (Word WP vms.)
Други Computer Skills
• ORACLE 8i DBA – entry level
• DOS: advanced
• Windows 3.xx, Windows 9x, Windows 2000, Windows XP : expert
• UNIX: basic
• LINUX: advanced
• Modems, Printers, Scanners, MS Office, Net Objects, Home Site, Corel Draw, Photo Shop, Illustrator, QuarkXpress, MS FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Fireworks, Norton Utilities, Ghost, Communication programs, Many Shareware programs, Internet related programs, and others at advanced level.

Technical Skills:
• Webmaster – HTML, DHTML, Java Script, …
• Publicity and Sale of Information on Internet
• Educational Research, Teacher Education, - Distance and Adult Education
• Scientific and Information Research, Internet based Information Research

Постижения www.Servicevie.com, за който работех като Webmaster, е постоянно класиран от HIT PARADE на първо или второ място измежду франкофонските сайтове в света, за своята категория.
В края на 1999 сайта бе удостоен с приза BOOMERANGS за най-добър WEB сайт в Квебек.
От 1999 година сайта е асоцииран с Sympatico - BELL Canada, а от тази година - с Microsoft, Canada.

ДРУГИ

Фоторепортер, журналист и радио водещ

2005-2007
Единствен български кореспондент на вестник OhMyNews на английски език. Изданието излиза в Южна Корея и има над 10 000 000 абоната в цял свят.

1993-1994
Автор и водещ на седмично радио предаване за българската общност в Монреал, Канада. Предаването се излъчваше на френски език на вълните на Radio Centre Ville, Montreal.

1992-1994
Участник в издаването на Good Luck - единствения по онова време български вестник, излизащ в Чикаго, САЩ. Автор на някои от статиите. Разпространител на вестника в Канада.

1978 - 1980
Фоторепортер за в. "Кооперативно село" и Министерство на Земеделието и Горите, София
Публикувани над 800 снимки и фото-репортажи.

Етикети: